• Hotel Amfiteatar
  • Hotel Amfiteatar
  • Hotel Amfiteatar
  • Hotel Amfiteatar
  • Hotel Amfiteatar

REZERVACIJA

ZAŠTO REZERVISATI KOD NAS?
• Najboljecijene
• besplatan Wi-Fi Internet
• Recepcija 24h devno
• Exkluzivneponude
• Obilandoručak
HISTORIJA
Hotel Amfiteatar

BogatahistorijaIstrenudituristimabeskrajnevidike u okolinihotela.Našeosobljećevamradopomoci da otkrijetesveonošto vas interesuje.

Istra je antičkazemljazaznakovima da suljudiovdjebilinastanjenijošprije million godina.

Od tada, mnogecivilizacijesu bile iprošle, aliskorosve one suostavilejasantragnaokolinu. Nekiodinteresantnihatrakcija u okolinisu :

Pulska arena Amphitheatre
Hotel Amfiteatar

Grad je poznatposvomrimskomnaslijeđusanajupečatljivijomgrađevinomiz I stoljeća, amfiteatromkoji se smatrazajednim od šestnajvećih u svijetu. Jošuvijek se koristizaljetnemanifestacijeinalazi se nasamonekolikominutašetnje od našeghotela.


SlavolukSergijevacai Augustov Hram

Sagrađen također tokom I stoljeća za vrijeme Cezara Augusta ova trijumfalna vrata i hram su, obzirom na kada su bile bile sagrađene, jos u iznenađujuće dobrom stanju. U blizini se nalaze i Dvojna vrata, Herkulova vrata i Augustov Forum gdje su vojske i politika ostavile njihov trag.

TEATRI IZ II STOLJEĆA
Hotel Amfiteatar

Dvamanjateatratepulskeulicepopločanerimskimcetvrtastimkamenomsupreživjelabremevremenaiukrašenesusrednjovijekovnimirimskimgrađevinama.

Staribizantijskimanastirkoji je kasnijepostobenediktinskimanastir

Najvišeoštećenipodoviizidovisujošuvijekukrašenimozaicimaiz VI stoljeća.CrkvaSv. Franjeoslikavamonastičkurevolucijukoja se odvilaodsamostana do frataraprosijakaputemmanastirafranjevacatokom XIII vijela.

CRKVA SVETOG NIKOLE
Hotel Amfiteatar
  • PravoslavnacrkvaSv. Nikole

Ovdjepostojetakođerneke od crkavakojesupreživjeleraskolistočneizapadnecrkvei ova crkvaiz VI stoljeća je djelomičnoobnovljenatokom X stoljećaprijeneko je predanaPravoslavnojCrkvitokom XVIstoljeća.

MuseujIstre

Najboljiprikazevolucijecivilizacija u ovojregiji je spremljen u MuzejuIstrekoji se takođernalazi u Istri.

Ukratkoovdjepostojivelikobogatstvoturističkihatrakcija, historije, umjetnostii culture, pored prirodneljepoteobale i kristalno plavog mora.